10

Članova

9

Aktivnost

100

Score

962

Ubistava

847

Smrti

29857

Municije

Konačna ocena Tima

100%