12

Članova

14

Aktivnost

120

Score

1326

Ubistava

854

Smrti

45269

Municije

Konačna ocena Tima

100%